Visconti Divina Ellegance Imperial Blue and Brown

  

Boska proporcja jest oparta na złotej liczbie, która, jak sądzą znawcy zawiera klucz do wiedzy. Ta liczba to 1,618 odpowiadać ma ona par. Rzeczywistości definiuje ona idealną relację, arytmetyczną wartość, która cieszy oko, nazywaną również złotą proporcją. Nie wgłębiając się nadmiernie można powiedzieć, iż dzięki tej liczbie, liczbie Fi, możemy nakreślić różne okręgi podzielone przez dziesięć-dekagony lub przez pięć-pentagony, czy pentagramy. Empiryczne odkrycie sięga odległej starożytności, czy wręcz czasów prehistorycznych. Przypuszcza się, że nasi przodkowie nauczyli się bardzo szybko jak kreślić i dzielić okręgi, zwłaszcza dzielić je przez, pięć, co wynikało z faktu budowy ludzkiej dłoni. Te w rzeczywistości bardzo „oczywiste” liczby prowadziły do obliczenia pewnych proporcji. Jednakże tylko Grecy, Pitagoras, albo przynajmniej jego uczniowie próbowali rozwiązać tą zagadkę aż jako pierwszy Euclid, przedstawili owa teorię. Wewnątrz ich sekty, która była chroniona jako absolutna tajemnica-złota proporcja kojarzona z sacrum , pięcioramienną gwiazdą- symbolem życia, piękna i miłości. Ów pentagram uchodzi za symbol, poprzez który Pitagorejczycy rozpoznawali się, ale przez wielowiekową tradycję stał się talizmanem dobrego zdrowia, znajdujemy go na niektórych starych monetach oraz jako element pojawiający się w gotyckich katedrach i kościołach. Również Platon uważał, że złota proporcja pełni pierwszoplanową rolę w wyjaśnianiu istoty wszechświata.W XII wieku, Fibonacci, nazywany również Leonardo Da Pisa, matematyk, kupiec i wielki podróżnik zetknął się na Bliskim Wschodzie z nauką, którą dziś zaliczylibyśmy do grona nauk ścisłych, a czego rezultatem było odkrycie słynnego ciągu Fibonacciego . Dla architektów i malarzy średniowiecza pentagon stał się symbolem kwintesencji, dosłownie „piątym elementem”, czyli absolutną perfekcją, idealnym pięknem. Pentagramy oraz okręgi kreślone za pomocą cyrkla były utrzymywane w absolutnej tajemnicy. W 1509 Da Vinci ilustruje De Divina Proportzione, pracę franciszkańskiego matematyka, Luca Paciali. Ta książka z rysunkami Da Vinci odniosła wielki sukces jako spisana wersja starożytnej tradycji dotąd przekazywanej z ust do ust. Odkrywała ona tajemnicę. Dzisiaj wiadomo, że boska proporcja jest obecna w architekturze (Le Corbusier często używał jej), w malarstwie, w muzyce, w budowie niektórych wierszy, a także w naturze, wśród przedstawicieli świata zwierzęcego i roślinnego (wiele kwiatów ma pięć płatków, niektóre rośliny są umieszczone na łodygach według schematu wskazanego przez liczbę „Fi”, która znajduje się też w rozgwieździe) Boska proporcja obecna jest też w ciele ludzkim, na przykład pępek dzieli ciało według złotej liczby.

Nowa odsłona Boskiej proporcji w kolorach brązowym perłowym oraz niebieskim perłowym

OVER SIZE : Fountain Pen - Roller

MEDIUM SIZE: Fountain Pen - Roller

Ballpoint

 

Resin Imperial Blue Pearlescent

Resin Royal Brown Pearlescent

AG 925 

 

Oversize mm 145 (capped)

medium Size mm 134 (capped)

 

Piston Pull & Turn

 

Visconti enammelled  Clip platinum plated

 

AG 925 Sterling silver 

 

Visconti My Pen System

 

Hook Safe Lock system

 

23 kt  Palladium dreamtouch large for Over size pen 

23 kt  Palladium dreamtouch small for Medium  size pen 

 

large nib:  F  -M - B -BB-S-EF   for Over Size  pen 

small nib: F-M-B-EF for Medium size pen

A40

A38

 

Visconti case

Visconti  warranty

< Powrót